• LENOVO 520-22IKU F0D500BKMI TOUCH ALL-IN-ONE (i3-7020u, 4GB, 1TB, 21.51
  • LENOVO 520-22IKU F0D500BKMI TOUCH ALL-IN-ONE (i3-7020u, 4GB, 1TB, 21.52

LENOVO 520-22IKU F0D500BKMI TOUCH ALL-IN-ONE (i3-7020u, 4GB, 1TB, 21.5

RM 2445.00

Model: LENOVO 520-22IKU F0D500BKMI TOUCH ALL-IN-ONE

Brand: LENOVO


Wishlist